• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/PolatderesiKulturYardimlasmaDernegi/
  • www.twitter.com


Celalettin KESKİN
celokeskin@mynet.com
EĞİTİM VE BİLGİ ÜZERİNE ÖZLÜ SÖZLER
09/09/2014
Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?"
Kuran-ı Kerim, Zümer:9

"Fakat içlerinde ilimde derinleşmiş olanlar... var ya onlara pek yakında büyük mükafat vereceğiz."
Kuran-ı Kerim, Nisa:162

"Yeryüzündeki alimler, gökteki yıldızlar gibidir."
Hz. Muhammed(S.A.V)

"Hikmetli bilgi, tecrübe ile desteklenmiş ve uygulanabilir özellikler taşıyan ilimdir... Hikmet, ilim ile sanatın birleşmesidir."
Elmalılı M. Hamdi Yazır

"Bir kuruluşun sahip olduğu yeri doldurulamaz tek sermaye insanların bilgi ve yeteneğidir."
Andrew Carnegie

"İlim ilim bilmektir,
ilim kendin bilmektir,
Sen kendini bilmezsen,
Bu nice okumaktır."
Yunus Emre

"İki şey dünyaya hükmeder; biri kılıç, diğeri düşünce. Kılıç, eninde sonunda düşünceye yenilir."
Napolyon

"Şer'i şerifin bekası ilimledir. Ve ilmin bekası ulema iledir."
Koçi Bey

"Dünya artık emek-yoğun, malzeme yoğun, enerji-yoğun değildir; bilgi yoğun olmaktadır."
Peter Drucker

"Şaşılacak kadar çok aklım olmalı!
Bazen, haftada bir kez aklımı başıma toplamam gerekiyor."
Mark Twain

" Bilmediğini bilmek en iyisidir. Bilmeyip de bildiğini sanmak tehlikeli bir hastalıktır."
Lao-Tzu

"Gerçek kurtuluş ancak cehaletin ortadan kaldırılmasıyla olur. Cehalet kaldırılmadıkça toplum yerinde kalıyor demektir, yerinde duran bir şey ise geriye gidiyor demektir."
Mustafa Kemal Atatürk

"Dünyada her şey için, uygarlık için, yaşam için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fen haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, delalettir."
Mustafa Kemal Atatürk

"Türk milletinin elinde tuttuğu meş'ale müsbet ilim meş'alesidir."
Mustafa Kemal Atatürk

"İlim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişmesini kavramak ve izlemek şarttır."
Mustafa Kemal Atatürk

"Bilgiye sahip olarak doğmuş birisi değilim. Öğretmeyi seviyorum ve öğrenmeye çalışıyorum."
Konfüçyüs

"Bilgiye sahip oldum mu? Bilmiyorum."
Konfüçyüs

"Bir şey bilmediğim dışında başka bir şey bilmiyorum."
Sokrates

"İnsan akıbetinin efendisi değildir ve hiçbir zamanda olmayacaktır. İnsanın aklı onu daima bilinmeyen ve öngörülmeyen yeni şeyler öğrenmeye doğru götürecektir."
Friedrich A.von Hayek
"İnsanın varlığı sırla kuşatılmıştır. Bizim dar bilgimiz ve tecrübemiz sınırsız denizlerde bir küçük adadır sadece."
John Stuart Mill

"Eğitim her şeydir. Şeftali bir zamanlar acı bir bademdi; karnıbahar, üniversite eğitimi almış bir lahanadan başka bir şey değildir."
Mark Twain

"Eğitimin yapamayacağı hiçbirşey yoktur. Hiçbir şey onun etki alanının dışında kalamaz. Kötü ahlakları iyiye çevirebilir; kötü ilkeleri yıkar ve yerine yenilerini koyar; insanları melekler seviyesine çıkarabilir."
Mark Twain

"Sana bir şeyi nasıl bilebileceğini öğreteyim mi?
Bildiğin zaman bildiğini anla, bilmediğin zaman ise bilmediğini anla."
Konfüçyüs

"Bizim çıkış noktamız bireyin subjektivitesidir... Çıkış noktamızdan bakıldığında ‘düşünüyorum öyleyse varım' gerçeğinden başka bir gerçek olamaz. Herhangi bir gerçekten önce, bir mutlak gerçek olmalıdır. Bu gerçeği kavramak basittir, zira bireyin varlığında mevcuttur."
Rene Descartes

"Düşünüyorum, öyleyse varım."
(Cogito, ergo sum; je pense, donj je suis.)
Rene Descartes

"İlk olarak, açık bir şekilde bilmediğim bir şeyi asla doğru olarak kabul etmem. İkinci olarak, doğru çözüme ulaşmak için incelediğim konuyu mümkün olduğu ölçüde küçük parçalara ayırır, ondan sonra analiz ederim. Üçüncü olarak, küçükten başlayarak büyüğe doğru adım adım ilerleyerek düşüncelerimi netleştirmeye çalışırım. Nihayet, son olarak, her durumun sonucunu ortaya koyar ve genel olarak gözden geçiririm."
Rene Descartes

"Düşüncenin doğruluğu pratik doğrulamayla kanıtlanır."
Bernardino Telesio

"Hiç bir şey bilmediğimi de kesin olarak bilmiyorum."
Arksilaos

"İnsanın evrendeki durumu, bir kedinin kitaplıktaki durumu gibidir; görür ve dinler ama hiç bir şey anlamaz."
William Jones
"Etraflıca çalış, doğru bir şekilde araştır, dikkatlice düşün, düşündüklerini gözden geçir, ciddi ve samimi bir şekilde uygula."
Konfüçyüs

"Doğuştan bilgi yoktur ve insan zekası doğduktan sonra dolmaya başlayan bomboş bir levha (tabula rasa) dır."
John Locke

"İşe kesinliklerle başlayan, şüphelerle bitirir. Şüphelerle başlamaya razı olan, kesinliklerle bitirir."
Francis Bacon

"Deneyiniz, deneyiniz, denemeden hiç bir şeye inanmayınız."
Francis Bacon

"Bilgi güçtür."
Francis Bacon

"Hala öğreniyorum."
Michelangelo

"İlmin değeri de diğer mumların kendisinden ışık aldığı enerji kaynağına benzer."
Nizamülmülk

"Sanayi toplumunun yakıtı paraydı. Bilgi toplumunda yakıt da, güç de bilgidir."
John Kenneth Galbraith

"Üç türlü aristokrasi vardır; birincisi yaş ve kıdem; ikincisi servet; üçüncüsü akıl ve bilgidir. En şereflisi sonuncusudur."
Schopenhauer

"Kazandığımız aydınlık bize... bilgimiz vasıtasıyla verildi."
John Milton

"Büyük şeyleri başarmak için bilgi ve cesaret gereklidir."
Gracian

"Doğru düşünce bilgidir."
Eflatun

"Bilginin elde edilmesi... bizi iyiye ulaştıracaktır."
Eflatun

"Sadece şimdiyi değil, aynı zamanda gelecekteki gelişmeleri de açık bir şekilde öngörebilen bir kimse bilgiye sahiptir."
Terence

"Sadece bir iyi vardır, bilgi; ve sadece bir kötü vardır, cehalet."
Sokrates

"Bilgi sonsuza dek cehaleti yönetecektir."
James Madison

"Bilgi ruhun gıdasıdır."
Sokrates

"Mutluluk bilgi ile kazanılır."
Eflatun

"Gerçek mutluluk mal ve mülke sahip olmak ile değil, akıl ve erdeme sahip olmak ile mümkündür."
Aristo

"Eğer güneşe akıllıca bakmazsak, karanlık içinde kalırız."
John Milton

"Hammadde, emek, zaman, mekan, sermaye ve öteki girdilere olan ihtiyacı azalttığı için, bilgi her şeyi ikame etmekte, ileri bir ekonominin merkezi haline gelmektedir. Ve bu gerçekleştikçe değeri hızla artmaktadır."
Alvin-Heidi Toffler

"İçinde yaşadığımız yeni çağda, zenginlik bilginin ürünüdür. Bilgi, ekonominin başlıca hammaddesi ve en önemli ürünü haline gelmiş bulunuyor. Günümüzde zenginlik yaratmak için gerek duyulan sermaye varlıkları arazi, bedensel emek, imalat ve fabrikalar değildir. Bunların yerini bilgi almış durumdadır."
Thomas A.Stewart

"İnsanlar kendi sahip olduğu zekayı, kaosa karşı bir düzen oluşturmak amacıyla kullanabilirler. Zeka sadece bilimsel sorun çözme amacı için değil, aynı zamanda insanlar arasında anlaşmayı sağlamak ve devam ettirmek için de önemlidir."
James M. Buchanan

 

"Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun, bir ulus ilim ordusuna sahip değilse, savaş meydanlarında kazanılmış zaferlerin sonu olmayacaktır. Bu nedenle bir an önce büyük, mükemmel bir ilim ordusuna sahip olma zorunluluğu vardır."
Mustafa Kemal Atatürk

"İnsanlara eğitim ve bilgi sağla. Barış ve düzenin sağlanmasının kendi çıkarları için gerekli olduğunu onlara öğret."
Thomas Jefferson

"Batıl inanç ve cehaletten oluşan fanatizm, bütün asırlar boyunca bir hastalık olmuştur."
Voltaire

"Hiçbir acı cehaletten daha fazla zahmet verici değildir."
Hz. Ali

"Bu dünyada hiçbir şey bilinçli cehaletten ve aptallıktan daha tehlikeli değildir."
Martin Luther King

"Cehalet ne kadar fazla ise dogmatizm de o kadar büyüktür."
Sir William Osler

"Tecrübe bilginin anasıdır."
Cervantes
"Pratik, bütün öğretmenlerin en iyisidir."
Publius Syrus

"Tecrübe, hatalarımıza verdiğimiz addır."
Oscar Wilde

"İyi bir akla sahip olmak yeterli değil, önemli olan aklı iyi kullanmaktır."
Rene Descartes

"Bir insanın bilgisi vardır, pratiği yoktur, fakat bir diğerinin bilgisi de, pratiği de, yeterli tecrübesi de vardır. Bunu şöyle açıklayabiliriz: Bir şahıs bir hastalığın ilacını kitaplarda arar, bulur, okur, üstelik bütün ilaçların isimlerini de bilir, o kadar. Bir diğeri bütün ilaçların isimlerini bildiği gibi, hasta tedavi etmiş ve defalarca tecrübe yapmış ise, bu iki zat asla aynı olamaz."
Nizamülmülk

"Öğrenme ilkesi insanın temiz karakterini ortaya çıkarmak, insanlara yeni yaşam vermek ve nihai iyiye ve doğruya ulaşmak demektir."
Konfüçyüs

"İnsana hiçbir şey öğretemezsin; öğrenmeyi ancak kendi içinde bulacağını öğretebilirsin."
Galileo1522 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

Gerçek hicrete yol almak… - 04/09/2019
Gerçek hicrete yol almak...Kaybettiğimiz hasletlerimiz….
Hüzünlü Bayramlar - 28/05/2019
HÜZÜNLÜ BAYRAMLAR
KERBELAYI ANLAMAK.... - 18/09/2018
Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmeden önceki konuşması
Süleymaniye`de Bayram Sabahı - 14/06/2018
Süleymaniye`de Bayram Sabahı
Pulsuz Dilekçe - 26/09/2017
Pulsuz Dilekçe
KURBAN KESMEK VE KESTİRMEK İÇİN VEKALET VERMEK - 23/08/2017
KURBAN KESMEK VE KESTİRMEK İÇİN VEKALET VERMEK
ÖZLEDİĞİMİZ VE UMUTLA BEKLEDİĞİMİZ BAYRAMLAR - 21/06/2017
ÖZLEDİĞİMİZ VE UMUTLA BEKLEDİĞİMİZ BAYRAMLAR
BAŞARILI İNSANIN SIRRI - 06/05/2017
BAŞARILI İNSANIN SIRRI
KALDIRIMLAR - 25/03/2017
KALDIRIMLAR
 Devamı
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam42
Toplam Ziyaret234880