• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/PolatderesiKulturYardimlasmaDernegi/
  • www.twitter.com

Ekonomik Durum

Genel Bilgiler
Halkın %26'sı tarım ve hayvancılıkla, %9'u ticaretle, %34'ü zanaatla uğraşıp, %7'si devlet kurumlarında, %10'u değişik meslek gruplarında faaliyet göstermektedir. İşsizlik oranı %16'dır.

Ziraat
İlçenin temel geçim kaynağı, tarım ve hayvancılıktır. İlçemizin yüzölçümü 98.500 hektar olup, bunun 48.008 hektarı tarım alanı, 24.500 hektarı çayır ve mera, 20.697 hektarı ormanlık ve fidanlık, 4295 hektarı tarım dışı arazidir. Tarım arazisinin 8900 hektarı sulanan arazi, 10.685 hektarı sulanabilir olduğu halde sulanamayan ve 22.423 hektarı kuru tarım alanıdır.

İlçemiz coğrafi konumu ve rakımı nedeniyle mikro klima özelliğine sahiptir. Bu durum Sivas ili genelindeki bitkisel üretimden farklı ürünlerin yetişmesini sağlamaktadır. Hububat üretiminde ekiliş ve hasatlar Sivas'tan 3 hafta önce başlamaktadır. Büyük ölçüde makineli ve sulu tarım yapılmaktadır. Buğday, şeker pancarı, fasulye, patates, kavun, karpuz, çeşitli sebze ve meyveler başlıca ürünlerdir.
İklim ve bitki örtüsü bakımından hayvancılık ve arıcılık, ilçenin büyük yerleşim merkezlerine uzak oluşu nedeniyle de ticari hayat, oldukça gelişmiştir.

Son yıllarda hayvancılıkla ilgili kooperatifleşme hızlanmış olup, Çataloluk Beldesi, Esenyaka, Bostancık ve Balkara köylerinin Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri gerek besicilik, gerekse süt inekçiliği alanında faaliyet göstermektedir. Modern ahırlarda yapılan canlı hayvan besiciliği, ilçe ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır. İlçemizde 8000 civarındaki arı kovanından yaklaşık 25.000 ton bal üretilmektedir.

Sanayi
İlçe halkından İstanbul ve diğer büyük şehirlerde başarılı olmuş iş adamları, gerçekleştirdikleri ticaret ve sanayii faaliyetleriyle ilçe ekonomisine katkıda bulunmaktadırlar.

İlçemizde birer adet yem fabrikası, un fabrikası, tekstil fabrikası ile birer adet süt ürünleri, mermer ve peçete imal atölyesi ve Küçük Sanayi Sitesi'nde 100'ün üzerinde çeşitli küçük ölçekli tamir atölyeleri bulunmakta ve yaklaşık 450 kişi bu işyerinde istihdam edilmektedir.
İlçemizde her Pazartesi ve Perşembe günleri pazar kurulmaktadır.

İlçemizde Ziraat Bankası, İş Bankası ve Vakıflar Bankası olmak üzere 3 adet banka, esnaf ve çiftçiye hizmet veren (kalkınma, halıcılık, ağaç işlemeciliği, süt ve süt ürünleri, balıkçılık ve sulama alanlarında) 7 adet kooperatif bulunmaktadır.

Barajlar
İlçemiz sınırları içerisinde en önemli doğal kaynak, Kelkit Çayı üzerinde kurulan sulama ve enerji amaçlı Kılıçkaya ve Çamlıgöze Barajlarıdır.
Kılıçkaya barajından yılda 330 Milyar KWh, Çamlıgöze Barajı'ndan 88 milyar KWh enerji üretilmektedir.

Baraj göllerinde sürdürülmekte olan balık üretimi çalışmaları olumlu sonuç vermiştir. Balıkçılığın gelecekte ilçe ekonomisine önemli katkı sağlayacağı beklenmektedir.

Madencilik
Kızıldağ yöresinde Krom madeni, Kale Köyü sınırları içerisinde Kurşun, Çinko ve Gümüş madenleri, Şarköyü sınırları içerisinde Krom ve Demir madenleri, Kavşut Köyü sınırları içerisinde mermer yatakları bulunmaktadır.

Bu madenlerden yalnızca Kale Köyü'ndekiler özel bir şirket vasıtası ile üretilmektedir.

Ormancılık
İlçenin orman varlığı, 91.540 hektarlık alan içinde, toplam 13.396 hektarlık bir bölümü kaplamaktadır. Ormanlarımızdan yıllık ortalama 5.700 ster odun, 5.800 m3 kereste üretimi sağlanmaktadır.

İlçe civarında kamu kurumlarınca ağaçlandırma çalışmaları sürdürülmekte ve olumlu sonuçlar alınmaktadır.